PRO RODIČE

    Aktuální info:

Provoz MŠ Jestřabí: červenec - srpen 2019
Podle §3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006Sb., oznamuje ředitelka Mateřské školy Jestřabí, že v období: 1.7. - 30.8.2019 bude mš uzavřena. Důvodem jsou technické příčiny, které brání v řádném poskytování předškolního vzdělávání a výchovného procesu. Mgr. Kateřina Šuráňová, ředitelka Mateřské školy Jestřabí

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do MŠ Jestřabí proběhne 7.5.2019 od 8.00 hod. - 15.00 hod. Vezměte s sebou vyplněnou a od lékaře potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání , kterou si stáhnete z web.stránek školy - sekce Pro rodiče ( dokumenty ke stažení ) nebo si ji můžete vyzvednout přímo v mateřské škole. Zároveň si k zápisu přineste i rodný list dítěte.

GDPR
Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation - GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů. Kontaktních údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): Bc. Jakub Borek Tel: 774 176 001 Email: info@gdpr-bezpecnost.cz

Září 2017
Od 1.9.2017 začně povinné předškolní vzdělávání - tzn. nebudou za předškolní vzdělávání platit ani děti s odkladem školní docházky.


informace pro rodiče 2018/2019
stáhnout ve formátu DOC

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
stáhnout ve formátu DOC

Kritéria přijetí dítěte do MŠ Jestřabí
stáhnout ve formátu DOC

Rozhodnutí o přijetí 2019/2020
stáhnout ve formátu PDF


Mateřská škola Jestřabí příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33 Jestřabí

Copyright © 2016 Mateřská škola Jestřabí. Všechna práva vyhrazena. IZO: 107606097