O NÁS

Mateřská škola Jestřabí je zřízena obcí Jestřabí jako příspěvková organizace.

Škola má jednu třídu s kapacitou 28 dětí.

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou.

Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, ale i s jinými partnery, kdy hlavním cílem je vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí, k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Ve spolupráci s rodiči uskutečňuje mnoho aktivit a různých projektů (např. tzv. Dílničky, rodičovský ples, dětský karneval, výlety, fašankový průvod atd), které napomáhají k dobrému chodu školy. Práce dětí, které během roku ve školce vytvořily, vystavuje ve školce a rodiče mají možnost seznámit se s činnostmi, kterých se děti zúčastnily. Během školního roku jsou nutností i různé úpravy a drobné práce na školní zahrádce. Kdykoliv je potřeba, rodiče dětí jsou vždy ochotni pomoci.

BUDOVA

Budova jednotřídní školy je zděná jednopatrová stavba. Je umístěna téměř uprostřed vesnice, u hlavní cesty na pozemku se zahradou. V mateřské škole se nachází dvě prostorné třídy, které jsou vybaveny starším, ale udržovaným nábytkem. Dále zde můžeme nalézt šatnu, umývárnu s WC, kuchyni, sklad potravin, úklidovou místnost a kancelář.

ZAHRADA

Škola má vlastní zahradu, která, tak jako budova školy zažila několik obměn. Poslední v roce 2014 kdy byla vybavena herními a vzdělávacími prvky v přírodním stylu, ale také množstvím ovocných keřů a stromů, ptačích budek, krmítkem a hmyzími domečky.

Zahrada při MŠ slouží jak dětem během pobytu ve školce, tak široké veřejnosti. Navíc je taky domovem velké řady rostlin a živočichů a díky tomu a přírodě blízkému zahradničení jsme pro ni získali označení "Přírodní zahrada".

Při její návštěvě se proto prosím chovejte ohleduplně, neničte naše ani zvířecí domečky a nesklízejte naši úrodu o kterou tak s láskou pečujeme. Na zahradě stále něco vymýšlíme a zdokonalujeme, napadne-li vás, co nám na ní ještě chybí, rádi si vaše nápady vyslechneme.


Naše školková zahrada byla vybudována v rámci projektů:

V roce 2014 projekt "Zahrada pro všechny smysly" financováno díky podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj.

V roce 2015 projekt "Máta nebo včelka, naše zahrada je velká a je v ní místa dost" financováno díky podpoře Zlínského kraje.

V roce 2016 projekt "Přírodní zahrada - naše živá učebnice" díky finanční podpoře Zlínského kraje.

logo
logo

Děkujeme také obci Jestřabí a jejím pracovníkům, že nám s údržbou zahrady pomáhají.


BLÍZKÉ OKOLÍ

Kromě pobytu na zahradě využívají děti s pedagogy také blízké okolí školky. Nejčastěji je to místní fotbalové hřiště, ale i hřiště se zpevněným povrchem. Děti také často a rády chodí na vycházky do „Horky“, což je blízký lesík a také se rády projdou „jen tak“ vesnicí.

Mateřská škola Jestřabí příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33 Jestřabí

Copyright © 2016 Mateřská škola Jestřabí. Všechna práva vyhrazena. IZO: 107606097