Materiály k distanční výuce


Pracovní listy
[ 05.11.2020 ]

Pro děti a jejich rodiče


[ 05.11.2020 ]

Pojď, budeme si spolu povídat...


Náměty...
[ 05.11.2020 ]

Náměty pro práci s dětmi...


pracovní listy - pohádky...
[ 05.11.2020 ]

Korálky pro princeznu


Grafomotorika
[ 05.11.2020 ]

grafomotorika


Příloha č. 1 Školního řádu
[ 05.11.2020 ]

Příloha č.1 Distanční výuka - Školní řád


Nová sekce "Distanční výuka"
[ 04.11.2020 ]

Zde budou k dispozici materiály pro distanční výuku...

distance-education


 

Mateřská škola Jestřabí příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33 Jestřabí

Copyright © 2016 Mateřská škola Jestřabí. Všechna práva vyhrazena. IZO: 107606097